Solucan Gübresi

 Solucan Gübresi, Her Türlü Sebze, Meyve Bahçeniz, Bütün Tarla ve Sera Bitkileriniz için, Besleyici, Köklendirici, Güçlendirici, Verim Arttırıcı ve Erkencilik Sağlayan Özelliklere Sahip
Organik %100 Solucan Gübresi’dir.Solucanlar, dünyanın var oluş sürecinin başından beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardan biridir.Bunca zamandır hayatta kalabilmelerini, bağışıklık sistemlerinin gücüne borçludurlar.Bağışıklık sistemlerinin gücü de, solucanların üzerinde ve sindirim sistemlerinde mevcut olan ve onları koruyan vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde oluşur.Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Solucanların hareket kolaylığı sağlamak ve toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden korunmak için yani hastalanmamak için sölom sıvısı salgılarlar.

 • Her türlü tarım kültüründe kullanılır.

 • Bitkide kök gelişimi sağlar.

 • Bitkide hızlı büyüme, direnç ve gelişimi sağlar.

 • Verim artışı sağlar.

 • İçindeki bitki besin maddeleri, elementleri, suda yavaş çözünerek bitkinin uzun süre beslenmesini sağlar ve gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.

 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

 • %100 doğal, gerçek lezzet ve aromada yetişmesini sağlar.

 • Toprağın ph değerlerini düzenler.

 • Bitkide bulunan ; fosfor, potasyum, demir vb. besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımı kolaylaştırır.

Her türlü sebze, meyve ve sera bitkileri için; köklendirici, güçlendirici, besleyici,verim arttırıcı ve erkencilik sağlayan %100 solucan gübresidir. Solucan gübresi 50 yılı aşkın süredir, Avrupa, Amerika ve dünyanın gelişmiş bir çok tarım ülkesinde kullanılmaktadır.

 

Kırmızı Kaliforniya Solucanı

Kaliforniya da kültür solucanı olarak yetiştirilmiş Eisenia Foetida isimli solucan türüdür. Hareket kabiliyetleri için solom sıvısı salgılar. Solucanların sindirim sistemlerinde çok sayıda bitkiye yararlı mikro organizmalar, azot, fikse eden bakterilerdir antibiyotik etkisi yaratarak doğal büyüme hromaları ve enzimleri bulunur.

Kırmızı Kaliforniye solucanı gübresi

 • Kırmızı Kaliforniya solucanı dışkısından elde edilen %100 organik solucan gübresidir. Sebze, meyve ve bitki verimliliğini, dayanıklılığını, kalitesini artırır. Bitkileri hastalıklar karşı korur. Doğal aroma ve nefaset kazandırır.

 • Unisol Solucan Gübresi üretimi için özel melezlenmiş Kırmızı Kaliforniya Solucanı – Eisenia Foetida cinsi solucanlar ile Türkiye’nin ilk sertifikalı Solucan Gübresi üretimi gerçekleştirmektedir. %100 Organik sertifikalı Solucan Gübresi satışı yanında mevcut Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının satışını Unisol markası ile gerçekleştirmektedir.

 • Unisol Solucan Gübresi Kompost üretiminde kullanmak üzere Kaliforniya da kültür solucanı olarak yetiştirilmiş Eisenia Foetida isimli solucan türüdür. Koyu kırmızı renktedir.

  Diğer toprak solucanlarına göre daha narin, zayıf ve küçüktür. Bu sebepten hareket kabiliyetleri daha fazladır. Daha çok galeri açabilirler ve kompost içerisinde açtıkları bu galeriler sayesinde gübrenin çabuk fermente olmasını sağlarlar.

 • Hareket kabiliyetleri için sölom sıvısı salgılarlar. Bu sıvı sayesinde kendilerini patojenlere karşı korurlar. Aynı sıvıyı sindirim sistemlerinde de salgılar ve yedikleri besinleri enzimler ve bu sıvı sayesinde parçalar ve bu değerli sıvıyı dışkılarına karıştırarak çıkartırlar.

 • Daha çok doğurganlığa sahiptirler ve süratle çoğalırlar. Az miktarda başladığınız solucan sayısı kısa zamanda artacak ve hızlı bir kompostlaştırma yapacaklardır. Daha dirençlidirler ve sindirim sistemlerindeki parçalayıcı enzim sayıları daha fazladır. Daha kaliteli bir gübre elde etmenizi sağlarlar.

 • Unisol Solucan Gübresi üretimi için özel melezlenmiş Kırmızı Kaliforniya Solucanı – Eisenia Foetida cinsi solucanlar ile Türkiye’nin ilk sertifikalı Solucan Gübresi üretimi gerçekleştirmektedir. %100 Organik sertifikalı Solucan Gübresi satışı yanında mevcut Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının satışını Unisol markası ile gerçekleştirmektedir.

 • Unisol Solucan Gübresi Kompost üretiminde kullanmak üzere Kaliforniya da kültür solucanı olarak yetiştirilmiş Eisenia Foetida isimli solucan türüdür. Koyu kırmızı renktedir.

  Diğer toprak solucanlarına göre daha narin, zayıf ve küçüktür. Bu sebepten hareket kabiliyetleri daha fazladır. Daha çok galeri açabilirler ve kompost içerisinde açtıkları bu galeriler sayesinde gübrenin çabuk fermente olmasını sağlarlar.

 • Hareket kabiliyetleri için sölom sıvısı salgılarlar. Bu sıvı sayesinde kendilerini patojenlere karşı korurlar. Aynı sıvıyı sindirim sistemlerinde de salgılar ve yedikleri besinleri enzimler ve bu sıvı sayesinde parçalar ve bu değerli sıvıyı dışkılarına karıştırarak çıkartırlar.

 • Daha çok doğurganlığa sahiptirler ve süratle çoğalırlar. Az miktarda başladığınız solucan sayısı kısa zamanda artacak ve hızlı bir kompostlaştırma yapacaklardır. Daha dirençlidirler ve sindirim sistemlerindeki parçalayıcı enzim sayıları daha fazladır. Daha kaliteli bir gübre elde etmenizi sağlarlar.

Parametre Birim Kimyasal Analiz Sonuçları
pH Aralığı % 6,5-7,5
Toplam Organik Madde % 20-25
Toplam Azot % 0,8-1,2
Organiz Azot % 0,6-0,9
Toplam Hümik Fülvik % 10-15
Nem % 20-25

Kullanım Miktarı ve öneriler

 • Sebzelerinizi dikerken 1 avuç(yaklaşık 50-60gr.)kadar, meyve ağaçlarınızı dikerken, fide çukuruna yaklaşık 1,5 kg. direk kök ile temaz ettirerek uygulanır.Toprakla kapatılıp ardından sulanır.Böylelikle mikroorganizmların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

 • Yetişkin meyve ağaçlarınızda; gölge iz düşümü (taç iz düşümü) hizası 15-20cm derinlikte çember şeklinde kazılır.Bu çukura çap ölçüsü kadar (gölge çapı 2 metre ise 2 kg.)gübre konulur.Yana ayrılan toprak tekrar üzerine örtülür.Ardından sulama yapılır.Böylelikle mikroorganizmaların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

 • Dikili sebzelerinizde gövdeden 15-20cm mesafeden çember şeklinde açılır.Çukur içine toprak görünmeyecek tek ket gübre uygulaması yapılır.yana açılan toprak yeniden gübre üzerine kapatılarak uygulanır.Ardından sulama yapılır.Böylelikle mikroorganizmların nemli bir ortamda kalarak çoğalmaları sağlanır.

 • Tohumdan fide yetiştiriciliğinde; viyollere rutin olarak kullanılan karışımın üçte biri kadar solucan gübresi katılarak direk tohum uygulaması yapılır.Hızlı kök gelişimi sağlanır.

 • Balkon bahçeliğinde ve diğer tüm süs bitkilerinde; saksı toprak yüzeyi ince bir tabaka sıyrılarak alınır.saksı toprak yüzeyi alanı kadar toprak görünmeyecek şekilde gübre konulur.Ayrılan toprak yeniden gübre üzerine örtülerek sulanır.

 • Unisol Solucan Gübresi uygulamalarında hem yapraktan, hem topraktan ayrı ayrı gübre uygulaması yapılabileceği gibi,beraber de uygulanabilir.İki uygulamanın beraber yapılması, bir yandan, verim artışı sağlar,meyvenin dayanıklılığını ve fotosentezi hızlandırarak yeşil aksamı güçlendirir.

NOT : Unisol Solucan Gübresi kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında kullanılması verimi ve kök sağlığını destekleyecektir.